Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Stará Ľubovňa

Región

Horný Šariš

Počet obyvateľov

1801

Rozloha

1668 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1269

Kód obce

526959

Nadmorská výška

488 m

Najnižšia teplota

-38 °C (1929)

Najvyššia teplota

+ 34 °C (1992)

Symboly obce

Predpokladaný vznik prvého pečatidla obce môžeme datovať už do začiatku 14. storočia. Po dosiahnutí výsad zemepanského mestečka v 15. stor. Plaveč obecné pečatidlo už určite mal, aj keď sa nezachovalo. Na pečatidle zo 16. stor. je symbol sv. Margity, ktorá je zobrazená s mečom v pravej ruke a s drakom pod nohami. Ten istý symbol sa nachádza aj na pečatidle z 19.storočia z roku 1868.

Erb obce:

Erb obce Plaveč má takúto podobu: v červenom štíte stojí na zlatom drakovi strieborná sv. Margita so zlatou korunou, ktorá v pravici drží strieborný meč, a v ľavici striebornú reťaz s uviazaným drakom.

Pečať obce:

Pečať obce Plaveč je okrúhla, uprostred so symbolom obce Plaveč a kruhopisom OBEC PLAVEČ.

Zástava obce:

Zástavu obce Plaveč tvorí päť pozdĺžnych pruhov: červený, žltý, biely, žltý a červený.

Vývoj počtu obyvateľov:

RokPočet obyvateľovMužiŽeny
19001332 – 
19701733888885
19801820917903
19911766896870
19951839914925
20001829915914
20051851935916
20101892948944
20111854946908
20211786908878

Stav obyvateľstva podľa národnosti (sčítanie r. 2021):

 • Slovenská – 1772
 • Rusínska – 5
 • Ukrajinská – 2
 • Česká – 1
 • Nemecká – 1
 • Nezistená – 55

Stav obyvateľstva podľa vierovyznania (sčítanie r. 2021):

 • Rímskokatolícke – 1554
 • Gréckokatolícke – 119
 • Pravoslávne – 4
 • Evanjelické – 3
 • Reformovaná kresťanská cirkev – 1
 • Ústredný zväz židovských náboženských obcí – 1
 • Kalvínske – 1
 • Jehovovi svedkovia – 1
 • Budhistické – 1
 • Bez vyznania – 38
 • Nezistené – 62

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity (sčítanie r. 2021):

 • zamestnaní – 739
 • osoby na materskej dovolenke – 8
 • pracujúci dôchodcovia – 88
 • nezamestnaní – 61
 • osoby na rodičovskej dovolenke – 25
 • nepracujúci dôchodcovia – 345
 • SZČO – 16
 • dieťa do 16 r. veku – 136
 • žiak ZŠ – 173
 • študenti SŠ – 74
 • študenti VŠ – 29
 • osoba v domácnosti – 93
 • nezistení – 15

Zaujímavosti sčítania z roku 2021:

 • počet rodinných domov – 467
 • počet plynových prípojok – 328
 • počet kanalizačných prípojok – 382
 • počet domácich studní – 55