Preskočiť na obsah

Základná škola s materskou školou

1900

Do roku 1900 bola v obci jednotriedna cirkevná škola, umiestnená v starej drevenej budove pri rieke Poprad. V roku 1900 bola v obci zriadená Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským. Budovu postavili občania oproti dnešnej Reštaurácii. Do školy bolo zapísaných 75 žiakov.

1918

Od roku 1918, po vzniku ČSR, sa začalo vyučovať po slovensky. V tom čase bola v obci zriadená aj detská opatrovňa, ktorej činnosť sa skončila v roku 1922.

1941

V roku 1941 bola Štátna škola premenovaná na Rímsko– katolícku ľudovú školu.

1944

Bolo to obdobie svetovej vojny. 28. septembra 1944 nemecké vojská obsadili školu a v budove školy bol zriadený tábor pre zajatcov. V škole sa prestalo vyučovať. Bojmi bola značne poškodená.

1945

Vyučovanie začalo po odchode fronty v roku 1945. Pre nedostatok priestorov na vyučovanie, st. žiaci cestovali do Ľubotína. S výstavbou novej šk. budovy sa začalo v rokoch 60–tych.

1958

Vyučovanie v terajšej škole sa začalo v roku 1958. Najviac zapísaných žiakov mala škola v roku 1971–72 a to 411. V ostatných rokoch v škole bolo okolo 300–350 žiakov. V súčasnosti aj školu v Plavči každoročne navštevuje menej žiakov. 

1960

V 60–tych rokoch bola v obci zriadená MŠ. Po oprave starej budovy bolo v roku 1960 zriadené Poľnohospodárske odborné učilište, ktoré pre nedostatok žiakov svoju činnosť po 5–tich rokoch ukončilo. V súčasnosti je v obci zriadená MŠ, ZŠ, ktorú okrem žiakov z Plavča navštevujú aj žiaci z Kozelca.

2003

Materská škola bola v nevyhovujúcich priestoroch v starej budove. Vďaka spolupráci s obecným úradom sa podarilo nájsť priestory v budove základnej školy a v roku 2003 sa začala prevádzka MŠ po rekonštrukcii v týchto priestoroch. 

Viac informácií o činnosti školy nájdete na internetovej stránke.