Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Plaveč.

Vyberte si oblasť

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár separovaného odpadu 2024

Kovové obaly Papier Plasty Sklo
Január
11
25
Február
13
21
Marec
20
22
Apríl
Máj
10
15
21
Jún
24
Júl
17
19
30
August
23
September
12
Október
21
29
November
21
December
16

Ako správne separovať?

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024 – ZN

Komunálny odpad
Január
18
Február
8
29
Marec
21
Apríl
11
Máj
3
23
Jún
13
Júl
4
25
August
15
September
5
26
Október
17
November
7
28
December
19

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024 – ŽN

Komunálny odpad
Január
25
Február
8
22
Marec
7
21
Apríl
3
18
Máj
3
16
30
Jún
13
27
Júl
11
25
August
8
22
September
5
19
Október
3
17
31
November
14
28
December
12
27

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024 – ČN

Komunálny odpad
Január
11
Február
8
Marec
7
Apríl
11
Máj
16
Jún
13
Júl
11
August
15
September
5
Október
3
November
14
December
19

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.