Preskočiť na obsah

Obecná knižnica

Správca : Erika Mačeková (plavec.kniznica@gmail.com)

Otváracia doba knižnice:
PONDELOK A PIATOK: 15:00 – 17:00 hod. 

Obecná knižnica v Plavči dlhé roky bojovala s nevyhovujúcimi priestormi, ktoré boli skôr provizórne, ako patrične slúžiace svojmu účelu.

V roku 2003 sa Obecný úrad v Plavči rozhodol pre umiestnenie obecnej knižnice do nových priestorov. Začali sa práce v objekte bývalého strediska služieb, kde sa po celkových úpravách mala presťahovať obecná knižnica a súčasne sa pre mládež malo vytvoriť Fitness centrum.

V roku 2004 bola obecná knižnica presťahovaná do týchto nových zodpovedajúcich a vyhovujúcich priestorov.

Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Knižničný fond k 1.1.2017:
Celkový počet kníh:
Literatúra pre deti a mládež:
Literatúra pre dospelých:
Periodiká: