Preskočiť na obsah

OZ Džatky pre všetko

Adresa:

OZ Džatky pre všetko
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
IČO: 423 402 41

Kontakt: dzatkyprevsetko@gmail.com

Stanislava Figulová

predsedníčka

0910/527 427

Predchodcovia:
Stanislava Barliková (1.12.2018 – 1.4.2019)
Mgr. Peter Šlosár (od 1.7.2016 – 1. 12. 2018)
Ing. František Figula (od 15.3.2013 – 1.7.2016)

Ing. František Figula

Podpredseda

Ing. Pavol Ličšinský, PhD.

Podpredseda

Mgr. Peter Šlosár

Podpredseda

Mgr. Kamila Šlosárová

Podpredsedníčka

Mgr. Lenka Falateková

účtovníčka

0948/082 898

Laura Mačeková

Poverená vedením účtovníctva (od 1.2.2018)

Občianske združenie vzniklo v marci 2013 z iniciatívy mladých ľudí. Štatutárom združenia je jeho predseda, ktorý je volený 3/4 väčšinou všetkých členov na dobu troch rokov. Združenie má aj dvoch podpredsedov z čoho jeden podpredseda je aj účtovníkom združenia. Činnosť všetkých členov OZ Džatky pre všetko je vykonávaná dobrovoľne bez nároku na honorár. Členom združenia môže byť ktokoľvek, kto o to písomne požiada a o jeho prijatí/neprijatí rozhodnú členovia združenia hlasovaním v pomere 50+1. Poslaním OZ je získavať finančné prostriedky z grantových programov a prispievať tak k rozvoju obce. Vďaka grantovým programom vybudovali členovia OZ pri hrade Plaveč oddychovú zónu, vybudovali outdoorové fitness centrum, osadili informačné tabule na hrade. Od r. 2014 sa OZ zapája do charitatívnej akcie Darujte Vianoce. Okrem toho organizuje združenie aj kultúrne akcie Deň hradu Plaveč (posledná augustová nedeľa) a Deň detí (prvá sobota v júni). 

Jaroslava Janošková

Finančná komisia

Ing. Pavol Liščinský

Finančná komisia

Ing. Mária Mačeková

Kontrolná komisia

Štefan Janoško

Kontrolná komisia

Daniela Tomášová

Kontrolná komisia

ČLENOVIA OZ: 
– Daniela Tomášová (od 15.3.2013 – …)
– Ing. Pavol Liščinský, PhD. (od 1.1.2016 – …)
– Ing. Mária Mačeková  (od 1.1.2016 – …)
– Mgr. Kristína Imrichová (od 15.3.2013 – …)
– Peter Falatek (od 1.1.2015 – …)
– Daniela Mačeková (od 1.1.2015 – …)
– Ing. Laura Briková (od 15.3.2013 – …)
– Miroslava Mačeková (od 15.3.2013 – …)
– Monika Vojteková (od 15.3.2013 – …)
– Mgr. Kamila Šlosárová (od 15.3.2013 – …)
– Stanislava Figulová (od 15.3.2013 – …)
– Mgr. Ľuboš Lipka (čestný člen)
– Mgr. Patrik Pčolka (od 1.6.2016 – …)
– Patrícia Pekárová (od 11.2.2017 – …)
– Julka Kozubová (od 11.2.2017 – …)
– Mgr. Dominik Lorek (od 1.6.2018 – …)
– Slavomíra Pekárová (od 1.4.2019 – …)
– Tadeáš Pekár-Hudák (od 20. 10. 2023 – ….)
– Andrej Beňák (od 20.10.2023 – ….)
– Natália Angelovičová (od 20.10.2023 – …)
– Sofia Plavnická (od 20.10.2023 – …)
– Matúš Nemergut (od 20.10.2023 – …)
– Branislav Nemergut (od 20.1. 2023 – …)

EXTERNÍ ČLENOVIA OZ: 
– Jozef Duch (od 15.3.2013 – 1.6.2017 riadny člen)
– Jozef Galik  (od 15.3.2013 – 1.6.2017 riadny člen)
– Ing. Maroš Pružinský (od 15.3.2013 – 1.6.2017 riadny člen)
– Tomáš Figula (od 1.1.2014 – 1.6.2017 riadny člen)
– Matúš Kosturko (od 1.6.2018 – 20.10.2023 – riadny člen)
– Jaroslava Janošková (od 1.6.2016 – 20.10.2023 – riadny člen)
– Dávid Nemergut (od 1.6.2017 – 20.10.2023 – riadny člen)
– Štefan Janoško (od 1.6.2016 – 20.10.2023 – riadny člen)
– Matúš Veľbacký (od 1.6.2016 – 20.10.2023)

Bývalí členovia OZ: Frederik Guľáš (1.1.2014 – 31.12.2015); Dávid Girgoško (15.3.2013 – 31.12.2015); Michal Šašala (15.3.2013 – 31.12.2015); Mgr. Kristína Mačeková (15.3.2013 – 31.12.2015 – účtovníčka OZ); Kristína Norková (15.3.2013 – 30.6.2017); Patrik Duch (15.3.2016 – 31.12.2016)

Facebook stránka združenia

Žiadosť za člena si môžete stiahnuť tu.

Stanovy OZ si môžete pozrieť tu.
Tlačivo na darovanie 2% pre OZ si môžete stiahnuť tu.