Preskočiť na obsah

Hrad Plaveč

Bol postavený v rokoch 1270-1294 ako pohraničná pevnosť. Na vlastné náklady ho dal vybudovať šľachtic Arnold, syn Detrika. Od začiatku bol vymurovaný z kameňa. Názov dostal prevzatím názvu najdôležitejšej dediny panstva, ktorou bol Plaveč. Za Zápoľských dostal renesačné opevnenie. Od r. 1323 do r. 1366 bol v rukách Drugetovcov. V 15. st. počas husitských bojov bol sídlom vodcu bratríkov Petra Aksamita, ktorý ho mal vo svojej moci do r. 1458. R. 1505 dostali hrad do vlastníctva Horvátovci, ktorí uskutočnili renesančné opevnenie hradu. Počas Rakóciho povstania bol hrad na strane povstalcov. V 18. st., keď stratil vojenský význam, Paločajovci ho premenili na kaštiel. R. 1715 nebol v zmysle nariadenia cisára Karola VI. zbúraný, lebo bol uznaný, že má charakter obývaného kaštieľa. Pri adaptácii r.1830 bola narušená statika, Paločajovci hrad opustili a presťahovali sa do kaštieľa, ktorý si postavili pri Plavči. R. 1856 hrad vyhorel, odvtedy pustne. Dnes sú z neho len obvodové múry obytného traktu z 18. st. a zvyšky delovej bašty.

Od r. 2014 prebieha na hrade obnova. Vďaka príspevku Ministerstva kultúry, Európskym fondom a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s prispením nezamestnaných sa v prvej etape obnovila juhovýchodná stena. V roku 2016 sa v obnove pokračuje ďalej a na hrade pracuje až 20 ľudí. Druhá etapa obnovy hradu počíta s opravou priľahlej JV bašty. 

Obnovovať sa bude aj v roku 2017 a do prác budú opäť zapojení aj nezamestnaní. Práce by mali pokračovať na obnove JV bašty a severnej hradbe. 

Dar pre hrad Plaveč

Náradie na opracovanie kameňa pre hrad Plaveč zhotovil Matúš Jalakša v rámci projektu „Tradičné kované náradia hradov“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR v roku 2020. Ďakujeme.