Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Plaveč Hviezdoslavova 101/4 065 44 Plaveč

IČO: 00330116
DIČ: 2020698768

Číslo účtu:
SK0602000000000013228602

052/42 84 851
052/49 21 711
podatelna@plavec.sk
Facebook stránka

Otváracie hodiny

Pon  8:00 – 11:45 12:30 -16:00
Ut  8:00 – 11:45 12:30 -16:00
Str  7:30 – 11:45 12:30 -17:00
Štv  Nestránkový deň
Pia  8:00 – 11:45 12:30 -13:00

Bankové spojenie: VÚB pobočka, Stará Ľubovňa
číslo účtu: 13228602/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602 

Zamestnanci obecného úradu: 

Bc. Štefánia Duchová

ekonóm obce

ekonom@plavec.sk

Alžbeta Mačeková

dane, komunálny odpad, stravné lístky

dane@plavec.sk

Iveta Gallová

podateľňa, evidencia obyvateľstva, administratíva

podatelna@plavec.sk

Mária Pekárová

doručovateľka

Ľubomír Plavnický

správca obecného majetku, údržbár

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.