Preskočiť na obsah

Hasičský zbor obce Plaveč

DHZO Plaveč má za sebou dlhú históriu. Prvé zmienky pochádzajú z roku 1748, ale presnú históriu sa pokúšame zistiť a obnoviť tradície na ktoré sa za posledné roky zabudlo. Jednou z úloh na tento rok je zdokumentovať históriu a uctiť si našich predchodcov, ktorý pomáhali a bojovali proti požiarom. Do roku 2013 bola činnosť DHZO zameraná len na hasenie požiarov v obci a okolí. Od roku 2013 sa rozšírila aj na iné aktivity. Snažíme sa zviditeľniť prácu dobrovoľných hasičov v obci a postupne za pomoci dotácií od štátu, pomoci od vedenia obce sa naša jednotka zmodernizovala, doplnila si výstroj a výzbroj.

Od spustenia projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky je Dobrovoľný hasičský zbor obce Plaveč zaradený okrem jedného roku vždy do A kategórie. Celkom máme vyškolených 20 členov na výkon zásahovej činnosti, z toho 3 ženy. Okrem základného kurzu naši členovia disponujú lezeckým kurzom, kurzom na obsluhu motorovej píly v ťažbe, zdravotným kurzom. DHZO Plaveč okrem plnenia úloh pri zdolávaní požiarov, živelnej pohrome a technických zásahoch sa začali venovať zdravotnej asistencii na rôznych akciách. V roku 2016 sme úspešne spustili túto službu pre našich občanov. Celkom máme 15 vyškolených zdravotníkov, a to nám umožňuje zabezpečiť aj akcie väčšieho rozsahu.

Kontakty – Výbor DHZ 2017 – 2021:

Ľubomír Kober

Veliteľ

+421 911 511 973

Ján Majtner

Predseda

+421 908 828 501

Jozef Šalamon

tajomník, revízor

Oľga Koberová

referent mládeže

0907 312 493

Ján Rychvalský

referent prevencie

Milan Kober

strojník

Jozef Duch

kultúrny referent

Peter Slimák

pokladník

0910 565 755

Patrik Duch

referent

e-mail: dhzo.plavec@gmail.com

Nájdete nás aj na FACEBOOKU.