Preskočiť na obsah

VZN č.71 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia