Preskočiť na obsah

VZN č.69 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plaveč