Preskočiť na obsah

VZN č.41 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady