Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2020 o správe a prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Plaveč