Preskočiť na obsah

VZN č.39 – ktorým sa vyhlasuje záväzna časť ÚPN obce Plaveč