Preskočiť na obsah

VZN č.2-2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia