Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2023 o verejnej kanalizácií, výške stočného a spôsobe zneškodňovania vôd na území obce Plaveč