Preskočiť na obsah

Zmeny v prevádzke zberného dvora

Zverejnené 3.4.2024.

Zberný dvor je od apríla otvorený počas týždňa viackrát, a to v utorok, štvrtok a sobotu. Dôležité je vedieť, že zberný dvor funguje na nových pravidlách. Odpad je potrebné dôkladne roztriediť z dôvodu, že všetko musí pracovník evidovať a vážiť. Na zberný dvor môžete doniesť bez poplatku šatstvo vo vreci, oleje a tuky, drevo, železo, veľkoformátové sklo a elektroniku. Ak chcete doniesť zmiešaný odpad, ktorý nie je triedený, je potrebné aby ste ho nosili samostatne z dôvodu, že tento odpad je potrebné zvážiť.

Zároveň sa od apríla zavádza poplatok za dovoz netriedeného odpadu. Za 1 kilogram sa bude v tomto roku účtovať iba symbolický poplatok 0,03 €. Každá domácnosť bude mať nárok doniesť na zberný dvor netriedený veľkoobjemový odpad 3 krát v roku bezplatne.

Zberný dvor bude otvorený v nasledovných dňoch takto:

UTOROK13:00 – 16:00 hod.
ŠTVRTOK13:00 – 16:00 hod.
SOBOTA08:00 – 12:00 hod.

Na zberný dvor môžu nosiť odpad iba obyvatelia s trvalým pobytom v obci Plaveč a potrebné je mať so sebou aj občiansky preukaz.