Preskočiť na obsah

Kozmetická úprava cien vodného a stočného

Zverejnené 17.6.2024.

V týchto dňoch sú do domácnosti doručované faktúry za dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd, tzv. vodné a stočné. Tieto sumy spadajú pod regulačnú politiku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Zvýšené náklady na výrobu a čistenie vody spôsobili, že v minulom roku sa poplatky zvýšili. Avšak kvôli regulácii zo strany URSO sa zvýšené náklady prejavili iba na stočnom. Obec následne podala na URSO novú žiadosť o prehodnotenie a stanovenie tzv. maximálnych cien za vodné a stočné. Novým rozhodnutím nám bolo povolené zvýšiť ceny nielen na poplatkoch za stočné, ale už aj na vodnom. Poslanci prijali na svojom poslednom zasadnutí úpravu cien, pričom vodné zvýšili o 10 centov a stočné znížili o rovnakú sumu. V konečnom dôsledku tak cena vodného a stočného ostáva nezmenená a predstavuje spolu 1,50 €/m3.