Obec Plaveč
dnes je 04. 02. (sobota), čas: 16:58, meniny má: Veronika

Komisie pri OcÚ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná a pre správu majetku obce : 
Predseda: Ing. Vladimír Nemergut
Členovia:
- Mária Troščáková
- Ing. Jana Handzilková
- Mgr. Monika Vojteková

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Lenka Falateková
Členovia: 
- Mgr. Dominik Lorek
- Iveta Gallová
- Mgr. Dana Norková
- Mgr. Monika Vojteková
- Ing. František Figula
- Martina Mačeková
- Mgr. Viera Plavnická

Komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 
Predseda: Mgr. Patrik Pčolka
Členovia:
- Ľubomír Kober
- Martin Murcko
- Bc. Andrej Gladiš
- Dušan Šlosár
- Ing. Pavol Heteš

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: 
Predseda: Ing. Miroslav Girgoško 
 Členovia :
- Mgr. Monika Vojteková
- Mgr. Dominik Lorek
- Ing. František Figula
- Martina Mačeková

Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 578
Tento mesiac: 2638
Celkovo: 1180990
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

6. - 10. 2. 2023

vložené: 03.02.2023
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ: Obec ORLOV

 

 

vložené: 03.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

vložené: 24.02.2022