Obec Plaveč
dnes je 01. 12. (piatok), čas: 02:11, meniny má: Edmund

Informácie a zaujímavosti

Obecný úrad v Plavči

Obecný úrad je výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje:
- písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou pre písomnosti obce,
- odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a zriadených komisii,
- vypracováva písomné vyhodnotenia všetkých rozhodnutí vydaných v správnom konaní
- vykonáva nariadenia, obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Základné údaje o obci:

Kód obce: 526959 Prvá písomná zmienka: r. 1269
Okres: Stará Ľubovňa Nadmorská výška: 488m
Kraj: Prešovský Najnižšia teplota: -38 C (1929)
PSČ: 065 44 Najvyššia teplota: + 34 C (1992)
STČ: 052 Katastrálna výmera: 1668 ha

 

IČO: 00330116 
DIČ: 2020698768 
Bankové spojenie: VÚB pobočka, Stará Ľubovňa
číslo účtu: 13228602/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602 

Zamestnanci obecného úradu: 

Ing. Dana Pekárová – ekonóm obce
Iveta Gallová – podateľňa, evidencia obyvateľstva, administratíva 
Alžbeta Mačeková – správa daní a poplatkov
Mária Pekárová – doručovateľka, upratovačka
Štefan Šalamon – správca vodovodu a ČOV
Ľubomír Plavnický – správca obecného majetku, údržbár

 

Vývoj počtu obyvateľov:

Rok Počet obyvateľov Muži Ženy
1900 1332  –  -
1970 1733 888 885
1980 1820 917 903
1991 1766 896 870
1995 1839 914 925
2000 1829 915 914
2005 1851 935 916
2010 1892 948 944
2011 1854 946 908

Stav obyvateľstva podľa národnosti (sčítanie r.2011):

 • Slovenská - 1810
 • Rusínska - 5
 • Ukrajinská - 4
 • Česká - 5
 • Nemecká - 1
 • Poľská - 2
 • Nezistená - 27

Stav obyvateľstva podľa vierovyznania (sčítanie r.2011):

 • Rímskokatolícke - 1689
 • Gréckokatolícke - 112
 • Pravoslávne - 4
 • Evanjelické - 1
 • Reformovaná kresťanská cirkev - 1
 • Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 1
 • Bez vyznania - 6
 • Nezistené - 40

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity (sčítanie r.2011):

 • zamestnaní - 715
 • Osoby na materskej dovolenke - 9
 • pracujúci dôchodcovia - 13
 • nezamestnaní - 153
 • osoby na rodičovskej dovolenke - 65
 • nepracujúci dôchodcovia - 345
 • Nezávislí - 16
 • deti do 16 rokov - 361
 • študenti SŠ - 103
 • študenti VŠ - 49
 • nezistení - 25
Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 97
Tento mesiac: 97
Celkovo: 1393712
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

04.-08.12.2023

vložené: 01.12.2023
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

27.11-01.12.2023

vložené: 24.11.2023
Oznámenie o štatistickom zisťovaní

vložené: 12.10.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023