Obec Plaveč
dnes je 22. 09. (piatok), čas: 23:19, meniny má: Móric

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvoľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku:

 • hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažnosti,
 • kontrola dodržiavania VZN obce,
 • kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór :

 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2022 - 2028:

 

Meno a priezvisko: Bc. Monika Brillová

Telefón: 0915/973 261

E-mail: monika.brillova@gmail.com

 

 

 
Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 514
Tento mesiac: 14913
Celkovo: 1341858
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

25.-29.9.2023

vložené: 22.09.2023
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

18.-22.9.2023

vložené: 15.09.2023
VOĽBY 2023 - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Termín:

 • do 08.09.2023 - e-mailom alebo poštou
 • do 29.09.2023 - osobne na OcÚ

vložené: 16.08.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023