Obec Plaveč
dnes je 08. 06. (štvrtok), čas: 03:36, meniny má: Medard

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvoľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku:

  • hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce,
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažnosti,
  • kontrola dodržiavania VZN obce,
  • kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór :

  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo,
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2022 - 2028:

 

Meno a priezvisko: Bc. Monika Brillová

Telefón: 0915/973 261

E-mail: monika.brillova@gmail.com

 

 

 
Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 101
Tento mesiac: 5842
Celkovo: 1268435
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

05.-09.06.2023

vložené: 02.06.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023