Obec Plaveč
dnes je 08. 06. (štvrtok), čas: 05:11, meniny má: Medard

Farnosť

CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI

Plaveč je rímskokatolíckou obcou od svojho vzniku až po súčasnost'. O tom, že jeho cirkevné dejiny siahajú do dávneho stredoveku, svedčí gotický rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej pochádzajúci z 13. stor. V období renesancie bol rozšírený o dve kaplnky. V roku 1730 bol zbarokizovaný. Zaujímavá je jeho hranolovitá veža zužujúca sa smerom hore s nárožnými opornými piliermi. Na južnej strane má gotický sedlový portál. Z presbytéria vedie do zakristie gotický lomený portál. Vedľa neho bolo gotické pastofórium so železnou tepanou mrežou, ktoré bolo zrušené pri rekonštrukcii interiéru kostola. Vnútro a výzdoba sú neskorobarokové. Sú v ňom tri oltáre, krásna gotická monštrancia s figurálnou výzdobou z 15. stor. a kríž v životnej veľkosti. Šaríšské múzeum v Bardejove vzalo do svojich zbierok neskorogotickú sochu madony a tri maľované tabule s postavami sv. Kataríny, sv. Barbory a sv. Agnesy, pochádzajúce zo začiatku 16. storočia

Farská budova bola postavená ako prízemná roku 1300, väčšinou z kameňa. Táto bola zbúraná v roku 1969 a na tom istom pozemku bola vybudovaná nová v rokoch 1969-70 farníkmi obce a účelovo prestavaná v roku 1981.

V rokoch 1975-78 bol zrekonštruovaný kostol výmenou krytiny a krovu, omietnutím, rozšírením chóru, výmenou podlahy kostola, osadením nových lavíc, inštalovaním nového organu a prístavbou nad zakristiou. Bol založený cirkevný spevokol, ktory mal úspech vo svojich vystúpeniach počas bohoslužieb v kostoloch a na pútiach. V tom čase vo farnosti pôsobil ako farár vdp. Ing. Anton Konečný.

Počas pôsobenia vdp. Andreja Grivalského (od roku 1990 - 2000) došlo k ďalším úpravám a nielen stavebným. Reštaurovaný bol hlavný oltár, reštaurovali sa bočné oltáre, bola prevedená úprava chodníkov v okolí kostola zámkovou dlažbou. Na kostolnú vežu boli namontované vežové hodiny, odliaty dlho prasknutý zvon, pred kostolom zásluhou správcu farnosti vybudované súsošie sv. Cynla a Metoda. Správca farnosti zabezpečil rekonštrukciu budovy vedľa kostola, ktorá slúžila ako ubytovanie pre radové sestry.

1. júla 2000 sa novým srpávcom farnosti stal Mgr. Ľuboš Lipka. Prvé dva roky jeho pôsobenia boli poznačené zoznamovaním sa s novým prostredím a farníkmi. Postupne sa začal venovať mládeži a to výchovou mladých hudobníkov a spevákov. Zaviedol mládežnícke omše a počas týždňa sa konajú vo farskom kostole bohoslužby ráno i večer. Každým rokom organizoval pre mládež zájazdy, počas ktorých sa mládež zoznamuje s pamätnými a historickými miestami a zároveň sa utužuje v kolektíve. Zaviedla sa plynofikácia kostola a farskej budovy. Pri kostole bol vybudovaný prístrešok, ktorá slúži na slávenie sv.omší.

Z rozhodnutia arcibiskupa Bernarda Bobera sa od 1.júla 2015 stal novým správcom farnost Mgr. Jozef Smetanka. V začiatkoch svojho pôsobenia urobil viacero zmien, transformoval ružencové spoločnestvo a obmenil farskú radu. Po troch rokoch sa ale rozhodol zrieknuť úradu farára a k 1. júlu 2018 z farnosti odišiel na vlastnú žiadosť. 

Od 1.júla 2018 nastúpil za farského administrátora farnosti Plaveč Mgr. Matúš Fuchs, ktorý vo farnosti pôsobil do r. 2022. Od 1. júla 2022 je novým správcom farnosti ThLic. Miroslav Gira, PhD.

Farnosť v Plavči patrí do Košickej arcidiecézy. V kosotle je umiestnená relikvia sv. Jána Pavla II. 

Na zveľaďovaní historickej pamiatky kostola sv. Margity Antiochijskej, jeho okolia, cintorína a farských budov mali vždy najväčší podiel správcovia farnosti, ktorí pôsobili v danom období.


Správcovia farnosti: 


1900-1912
1912-1923
1923-1929
1929-1931
1931-1933
1933-1969
1969-1971
1971-1974
1975-1990
1990-2000
2000-2015
2015-2018
2018-2022

2022 -

Gejza Žebracký
Štefan Ľupták
Ladislav Konrády
Jozef Jankovič
Július Kravárik
Jozef Jurko
František Šarocký
Ján Macko-Družbacký
Ing. Anton Konečný
Mgr. Andrej Grivalský
Mgr. Ľuboš Lipka
Mgr. Jozef Smetanka
Mgr. Matúš Fuchs

ThLic. Miroslav Gira, PhD.


Program bohoslužieb je zverejnený na úvodnej strane - v rolovacej lište na pravej strane! 

Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 185
Tento mesiac: 5926
Celkovo: 1268519
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

05.-09.06.2023

vložené: 02.06.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023