Obec Plaveč
dnes je 01. 12. (piatok), čas: 00:30, meniny má: Edmund

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
24.02.2017 Uznesenia č. 174-187 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [452.19K]
27.01.2017 Uznesenia č. 167-173 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [342.38K]
16.12.2016 Uznesenia č. 157-166 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [260.13K]
25.11.2016 Uznesenia č. 145-156 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [261.82K]
23.09.2016 Uznesenia č. 134-144 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [265.53K]
10.06.2016 Uznesenia č. 117-133 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [277.04K]
28.04.2016 Uznesenia č. 106-116 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [267.29K]
18.03.2016 Uznesenia č. 93-105 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [269.52K]
12.12.2015 Uznesenia č. 79-92 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [264.01K]
13.11.2015 Uznesenia č. 68-78 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [263.11K]
18.09.2015 Uznesenia č. 53-67 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [264.09K]
12.06.2015 Uznesenia č. 42-52 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [266.47K]
10.04.2015 Uznesenia č. 34-41 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.45K]
26.02.2015 Uznesenia č. 21-33 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [395.78K]
12.12.2014 Uznesenia č. 10-20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.33K]
28.11.2014 Uznesenia č. 1-9 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [387.91K]
24.10.2014 Uznesenia č. 208-217 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.49K]
19.09.2014 Uznesenia č. 199-207 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [378.58K]
01.08.2014 Uznesenia č. 193-198 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [373.80K]
27.06.2014 Uznesenia č. 183-192 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [381.31K]
02.05.2014 Uznesenia č. 172-182 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [382.38K]
21.02.2014 Uznesenia č. 159-171 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [392.08K]
13.12.2013 Uznesenia č. 151-158 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [357.47K]
29.11.2013 Uznesenia č. 140-150 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [361.53K]
04.10.2013 Uznesenia č. 132-139 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [350.49K]
04.07.2013 Uznesenia č. 119-131 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [362.07K]
17.05.2013 Uznesenia č. 106-118 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [365.01K]
22.02.2013 Uznesenia č. 96-105 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [360.64K]
14.12.2012 Uznesenia č. 83-95 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [359.50K]
30.11.2012 Uznesenia č. 76-83 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [360.98K]
27.09.2012 Uznesenia č. 66-75 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [363.01K]
27.06.2012 Uznesenia č. 55-65 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [368.91K]
04.05.2012 Uznesenia č. 44-54 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [365.40K]
24.02.2012 Uznesenia č. 34-43 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [357.05K]
09.12.2011 Uznesenia č. 21-33 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [362.09K]
16.11.2011 Uznesenia č. 6-20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [370.43K]
07.10.2011 Uznesenie OZ č. 5 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [134.27K]
05.08.2011 Uznesenie OZ č. 2-MZ Uznesenia stiahnuť [40.50K]
15.07.2011 Uznesenie OZ č. 1-MZ Uznesenia stiahnuť [39.00K]
27.05.2011 Uznesenie OZ č. 4 Uznesenia stiahnuť [44.00K]
25.03.2011 Uznesenie OZ č. 3 Uznesenia stiahnuť [37.50K]
19.01.2011 Uznesenie OZ č. 2 Uznesenia stiahnuť [37.00K]
27.12.2010 Uznesenie OZ č. 1 Uznesenia stiahnuť [35.50K]
28.10.2010 Uznesenie OZ č. 30 Uznesenia stiahnuť [37.00K]
27.09.2010 Uznesenie OZ č. 29 Uznesenia stiahnuť [40.50K]
27.08.2010 Uznesenie OZ č. 28 Uznesenia stiahnuť [32.50K]
29.06.2010 Uznesenie OZ č. 27 Uznesenia stiahnuť [34.50K]
30.04.2010 Uznesenie OZ č. 26 Uznesenia stiahnuť [32.50K]
25.02.2010 Uznesenie OZ č. 25 Uznesenia stiahnuť [30.00K]
14.12.2009 Uznesenie OZ č. 24 Uznesenia stiahnuť [33.00K]
27.11.2009 Uznesenie OZ č. 23 Uznesenia stiahnuť [33.50K]
28.09.2009 Uznesenie OZ č. 22 Uznesenia stiahnuť [35.00K]
28.08.2009 Uznesenie OZ č. 21 Uznesenia stiahnuť [33.00K]
16.05.2017 Uznesenia č. 188-198 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [356.03K]
20.07.2017 Uznesenia č. 199-209 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [354.94K]
28.11.2017 Uznesenia č. 224-235 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [445.95K]
04.10.2017 Uznesenia č. 210-223 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [369.70K]
20.12.2017 Uznesenia č. 236-245 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [341.66K]
26.02.2018 Uznesenia č. 246-261 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [236.02K]
04.05.2018 Uznesenia č. 262-274 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [222.50K]
20.06.2018 Uznesenia č. 275-285 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [220.08K]
18.09.2018 Uznesenia č. 286-300 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [229.83K]
10.10.2018 Uznesenia č. 301-305 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [210.66K]
19.12.2018 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [384.64K]
27.12.2018 Uznesenie z II. zasadnutia OZ Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [582.22K]
04.03.2019 Uznesenia z III. zasadnutia OZ (18-28) Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
15.05.2019 Uznesenia zo IV. zasadnutia OZ (29-40) Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
04.07.2019 Uznesenia z V. zasadnutia OZ 41-51 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
07.10.2019 Uznesenia z VI. zasadnutia OZ 52 - 64 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [426.05K]
02.12.2019 Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ 65-82 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
17.12.2019 Uznesenia z VIII. zasadnutia OZ 83 - 85 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.74K]
26.02.2020 Uznesenia z IX. zasadnutia OZ 1-10 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.06.2020 Uznesenia z X. zasadnutia OZ 11 - 23 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
23.07.2020 Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia OZ 24 - 27 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [368.57K]
11.10.2020 Uznesenia z XI. zasadnutia OZ 28 - 42 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
15.12.2020 Uznesenia z XII. zasadnutia OZ 43 - 58 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [501.69K]
26.02.2021 Uznesenia z XIII. zasadnutia OZ 59 - 69 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
04.05.2021 Uznesenia z XIV. zasadnutia OZ 1 - 10 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [426.84K]
30.06.2021 Uznesenia z XV. zasadnutia OZ 11-19 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
06.10.2021 Uznesenia zo XVI. zasdnutia OZ 20 - 31 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.11.2021 Uznesenia zo XVII. zasadnutia OZ 32 - 38 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
21.12.2021 Uznesenia z XVIII. zasadnutia OZ 39-45 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [159.29K]
28.01.2022 Uznesenia z XIX. zasadnutia OZ 1-5 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
15.03.2022 Uznesenia z XX. zasadnutia OZ 6 - 20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [514.27K]
15.06.2022 Uznesenia z XXI. zasadnutia OZ 21 - 30 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [480.61K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia