Obec Plaveč
dnes je 23. 09. (sobota), čas: 00:55, meniny má: Zdenka

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
24.02.2017 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.80K]
27.01.2017 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.25K]
16.12.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.63K]
25.11.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.24K]
23.09.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [186.02K]
10.06.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.52K]
28.04.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.72K]
18.03.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.19K]
12.12.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [183.65K]
13.11.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.18K]
18.09.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.14K]
12.06.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.49K]
10.04.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [110.91K]
26.02.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [110.88K]
12.12.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [110.88K]
28.11.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [111.28K]
24.10.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.78K]
19.09.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.79K]
01.08.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.66K]
27.06.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.56K]
02.05.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.56K]
21.02.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.51K]
13.12.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.53K]
29.11.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.57K]
04.10.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.55K]
04.07.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.56K]
17.05.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.52K]
22.02.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.62K]
14.12.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.95K]
30.11.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.94K]
27.09.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.97K]
27.06.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.95K]
04.05.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.94K]
24.02.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [111.69K]
09.12.2011 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [119.82K]
16.11.2011 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [119.81K]
07.10.2011 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [133.06K]
05.08.2011 účasť Účasť stiahnuť [31.00K]
15.07.2011 účasť Účasť stiahnuť [32.50K]
27.05.2011 účasť Účasť stiahnuť [31.50K]
25.03.2011 účasť Účasť stiahnuť [31.50K]
19.01.2011 účasť Účasť stiahnuť [46.50K]
27.12.2010 účasť Účasť stiahnuť [45.50K]
28.10.2010 účasť Účasť stiahnuť [44.50K]
27.09.2010 účasť Účasť stiahnuť [44.50K]
27.08.2010 účasť Účasť stiahnuť [44.50K]
29.06.2010 účasť Účasť stiahnuť [14.50K]
30.04.2010 účasť Účasť stiahnuť [14.00K]
25.02.2010 účasť Účasť stiahnuť [14.00K]
14.12.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
27.11.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
28.09.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
28.08.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
16.05.2017 Účasť poslancov na XVI. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [266.44K]
20.07.2017 Účasť poslancov na XVII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [266.64K]
04.10.2017 Účasť poslancov na XVIII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [266.04K]
28.11.2017 Účasť poslancov na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.82K]
20.12.2017 Účasť poslancov na XX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.86K]
26.02.2018 Účasť poslancov na XXI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.68K]
04.05.2018 Účasť poslancov na XXII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.82K]
20.06.2018 Účasť poslancov na XXIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.97K]
18.09.2018 Účasť poslancov na XXIV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [119.16K]
10.10.2018 Účasť poslancov na XXV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.92K]
19.12.2018 Účasť poslancov na ustanovujúcom zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
27.12.2018 Účasť poslancov na II. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [215.01K]
04.03.2019 Účasť poslancov na III. zasadnutí Účasť poslancov Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [215.14K]
16.05.2019 Účasť poslancov na IV. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [218.51K]
05.07.2019 Účasť poslancov na V. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [302.78K]
08.10.2019 Účasť poslancov na VI. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [301.13K]
03.12.2019 Účasť poslancov na VII. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [300.89K]
18.12.2019 Účasť poslancov na VIII. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [301.50K]
27.02.2020 Účasť poslancov na IX. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
04.06.2020 Účasť poslancov na X. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [300.39K]
24.07.2020 Účasť poslancov na I. mimoriadnom zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [298.17K]
12.10.2020 Účasť poslancov na XI. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [299.47K]
16.12.2020 Účasť poslancov na XII. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [298.53K]
28.02.2021 Účasť poslancov na XIII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [277.90K]
06.05.2021 Účasť poslancov na XIV. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.99K]
01.07.2021 Účasť poslancov na XV. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [279.11K]
10.10.2021 Účasť poslancov na XVI. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [279.12K]
01.12.2021 Účasť poslancov na XVII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.67K]
22.12.2021 Účasť poslancov na XVIII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.59K]
30.01.2022 Účasť poslancov na XIX. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [277.93K]
17.03.2022 Účasť poslancov na XX. zasdnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.10K]
16.06.2022 Účasť poslancov na XXI. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.32K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia