Obec Plaveč
dnes je 01. 12. (piatok), čas: 01:25, meniny má: Edmund

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
09.11.2016 Rozpočet obce Plaveč na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.94M]
26.11.2015 Rozpočet obce Plaveč na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [956.25K]
06.02.2018 Rozpočet obce Plaveč na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.44M]
20.06.2018 Záverečný účet obce Plaveč za rok 2017 záverečný účet Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
15.06.2017 Záverečný účet obce Plaveč za rok 2016 záverečný účet Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.09M]
01.07.2019 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Plaveč za rok 2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [729.16K]
01.12.2019 Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [4.12M]
09.02.2021 Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
09.02.2021 Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.31M]
01.12.2021 Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 - PRÍJMY Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [52.81K]
01.12.2021 Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 - VÝDAVKY Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [135.01K]
17.12.2021 Rozpočet obce Plaveč (príjmy) na rok 2022 + výhľady na roky 2023, 2024 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [45.14K]
17.12.2021 Rozpočet obce Plaveč (výdavky) na rok 2022 + výhľady na roky 2023, 2024 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [104.06K]

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia