Obec Plaveč
dnes je 23. 09. (sobota), čas: 00:47, meniny má: Zdenka

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.12.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [335.18K]
25.11.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [255.55K]
23.09.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [255.32K]
10.06.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [268.00K]
28.04.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [259.09K]
18.03.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [258.56K]
12.12.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [254.76K]
13.11.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [253.57K]
18.09.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [253.33K]
12.06.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [255.17K]
10.04.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [366.25K]
26.02.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [388.63K]
12.12.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [365.39K]
28.11.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [376.53K]
24.10.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [367.16K]
19.09.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [369.15K]
01.08.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [364.27K]
27.06.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [373.64K]
02.05.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [370.30K]
21.02.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [383.61K]
29.11.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.72K]
04.10.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [113.67K]
04.07.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [113.67K]
17.05.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.14K]
22.02.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.56K]
14.12.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.09K]
30.11.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.06K]
27.09.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.01K]
27.06.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.05K]
04.05.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.96K]
24.02.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.10K]
09.12.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [119.88K]
16.11.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [120.40K]
07.10.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [133.22K]
05.08.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [35.50K]
15.07.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [37.00K]
27.05.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [37.00K]
25.03.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [37.00K]
19.01.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [46.50K]
27.12.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [45.50K]
28.10.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [44.50K]
27.09.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [44.50K]
27.08.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [44.50K]
29.06.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [18.00K]
30.04.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [18.50K]
25.02.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [19.00K]
25.02.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [19.00K]
14.12.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [33.50K]
27.11.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [32.50K]
28.09.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [33.00K]
28.08.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [33.50K]
24.02.2017 Hlasovanie poslancov na XV. zasadnutí OZ Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [601.08K]
16.05.2017 Hlasovanie poslancov na XVI. zasadnutí OZ Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [507.47K]
20.07.2017 Hlasovanie poslancov na XVII. zasadnutí OZ Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [500.41K]
04.10.2017 Hlasovanie poslancov na XVIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [288.61K]
28.11.2017 Hlasovanie poslancov na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [432.92K]
20.12.2017 Hlasovanie poslancov na XX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [330.14K]
26.02.2018 Hlasovanie poslancov na XXI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [227.34K]
04.05.2018 Hlasovanie poslancov na XXII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie
20.06.2018 Hlasovanie poslancov na XXIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [210.69K]
18.09.2018 Hlasovanie poslancov na XXIV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [219.42K]
10.10.2018 Hlasovanie poslancov na XXV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [201.29K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia