Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Plaveč.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

výzva na predloženie ponuky

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca Obce Plaveč, OcÚ, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa – verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč“ v zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Prílohy

Popis

výzva na predloženie ponuky

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca Obce Plaveč, OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa – verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „Prestavba nevyužitých priestorov na komunitné centrum“ v zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Prílohy

Popis

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2“

Prílohy

Popis

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –
zákazka na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „Zberný dvor v obci Plaveč“