Preskočiť na obsah

Zberný dvor v obci Plaveč

Zverejnené
9. apríla 2018
Kategória

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –
zákazka na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „Zberný dvor v obci Plaveč“

Prílohy

Žiadne prílohy.