Preskočiť na obsah

Zámer zámeny majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa