Preskočiť na obsah

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa – Peter Slimak