Preskočiť na obsah

VZN č. 76 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia