Preskočiť na obsah

VZN č. 75 – ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia