Preskočiť na obsah

VZN č. 74 – ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 58 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy