Preskočiť na obsah

VZN č. 73 – ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov