Preskočiť na obsah

VZN č.72 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady