Preskočiť na obsah

VZN č.66 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016