Preskočiť na obsah

VZN č.64 – ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 51 o miestnych daniach