Preskočiť na obsah

VZN č.63 – ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 61 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia