Preskočiť na obsah

VZN č.56 – ktorým sa mení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia