Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2020 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč