Preskočiť na obsah

VZN č.43 – ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č.422011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení