Preskočiť na obsah

VZN č.42 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení