Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plaveč na rok 2023