Preskočiť na obsah

VZN č.36 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení