Preskočiť na obsah

VZN č.33 – o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu