Preskočiť na obsah

VZN č.31 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na kalendárny rok 2009