Preskočiť na obsah

VZN č.3-2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia