Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení