Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020