Preskočiť na obsah

VZN č.27 – o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd