Preskočiť na obsah

VZN č.20 – o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu